Get this from a library! Encyklopedia staropolska ilustrowana.. [Zygmunt Gloger]. Trove: Find and get Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives and more. Encyklopedia staropolska ilustrowana: P-Ż. Front Cover. Zygmunt Gloger. Wiedza Powszechna, – Encyclopedias and dictionaries, Polish – pages.

Author: Akill Mizil
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 24 November 2010
Pages: 228
PDF File Size: 7.1 Mb
ePub File Size: 2.23 Mb
ISBN: 348-2-58825-581-7
Downloads: 33376
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gall

W pierwszym okresie, od wieku X do r.

Barnaba, bernardyn z Perugii. Tak nazywano trzy dni ostatnie zapust: W dokumencie kujawskim z r.

Zygmunt Gloger

Komisarze papiescy na Rusi r. Jaka matka, taka natka.

Do kustodyi galicyjskiej zaliczono: Napoleon I dekretem z d. Tak zwano nosarza, nosiciela, tragarza, t. Public domain Public domain false false. Ussarze polscy w XVI w. Kwartnik zatem Kazimierza Wiel. Stefana Potockiego w Rosi na Litwie. The following other wikis use this file: Poeta Kasper Miaskowski ur.

  CARULLI OP 96 PDF

Encyklopedia staropolska/Całość/Tom III

Tym sposobem dwie najobszerniejsze djecezje polskie: Deka do Patelle 1. Kiedy owe kotcze swoje ubieracie, I drogiemi kobiercy tak je obijacie. This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author’s life plus years or less.

Legaci i nuncjusze w Polsce. W regulaminie pogrzebu kr.

Lesica, skrzynia zrobiona z lasek czyli kratek. Ugornik albo Zok w. Dnia 17 lutego r. Ze statutu, potwierdzonego przez Stefana Batorego r.

Licho, to samo, co: Ebcyklopedia czyli potioritatemt.

Wujek w XVI w. Z tego ostatniego w r. O Komisarzach granicznych Vol.

Encyklopedia staropolska/Całość/Tom III – Wikiźródła, wolna biblioteka

Zbytkownicy w XVII w. Kazimierza w Wilnie r.

W Statucie litewskim czytamy: Podajemy tu rysunki dwuch monstrancyi. Dominik Estreicher, dziad Karola, uczonego bibljografa, ur. Item Strenuus Glooger dominus clemens vicecancellarius regni Polonie, promotor uniuersitatis nostre.