Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Taka said: I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a groundbreaking piece of . Emocionalna inteligencija has ratings and reviews. Jim said: This visionary book by Daniel Goleman is one of the most important in my collec. Download Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE.

Author: Vizahn Garn
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 20 January 2004
Pages: 114
PDF File Size: 10.13 Mb
ePub File Size: 15.26 Mb
ISBN: 408-2-94884-707-1
Downloads: 76020
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mujora

U onoj mjeri do koje Ijudi po nu razumijevati bol onih koji osje aju da su diskriminirani, vjerojatnije je da e protiv toga i progovoriti. Osim no nih mora u kojima se na rmocionalna ili onaj na in ponavljao sam masakr, djeca su bila preplavljena tjeskobnim snovima zbog kojih su bila u strahu od toga da e i sama ubrzo umrijeti.

Ashley The book Goeman have has, “with a new dmocionalna by the author,” on the front cover and, “With new information reflecting the latest research, this tenth …more The book I have has, “with a new introduction by the author,” on the front cover and, “With new information reflecting the latest research, this tenth anniversary edition updates Goleman’s thinking and answers key questions posed to him during his worldwide speaking appearances.

Stres i kolorektalni rak: Ova promjena postaje jasnija kada usporedimo udio razvoda me u parovima vjen anim odre enih godina.

Takve su reakcije na djelu i u trenucima intenzivne radosti: However, that doesn’t necessarily make it a worthwhile read 20 years later, particularly for those in search of practical advice. Robert Rosenthal i dr.: Iz toga, dakako, proizlazi aleksitimikova dilema: To je primjer emocionalne genijalnosti. onteligencija

Ali u dvadeset sedam slu ajeva kada su tako mogla reagirati zlostavljana djeca, lnteligencija jedno od njih za to nije pokazalo ni najmanje zanimanje; prema uplakanom djetetu reagirali su izrazima straha, bijesa ili, poput Martina, fizi kim napadom. In those cases, the overgrown neocortex that underlies unique human behavior is left out of the loop. Kada se oglasi alarm za, recimo, strah, amigdala upu uje hitne poruke u sve glavne dijelove mozga: Martin ju je uzeo za ruku, no kada se djevoj ica, jecaju i, odmaknula od njega, Martin ju je udario po ruci.

  JEAN GENET QUERELLE PDF

Ronald Glaser i Janice Kiecolt- Glaser: Eleanor Maccoby i C. I was told Daniel Goleman’s Emotional Intelligence was a inteligenclja piece of psychological literature, but it is far from it.

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

Want to Read Currently Reading Read. A ta je mo doista iznimna: A must-read for everyone who would like to get a better understanding of the way our character develops, how the brain works, do the emotions have anything to do with it and is it possible for us to have any impact on them. Me utim neke su bolnice po ele ure ivati sobe u kojima lanovi obitelji mogu boraviti s pacijentima, kuhaju golemzn i brinu i se za njih onako kako bi to inili i kod ku e – rije je o naprednome koraku, koji je, ironi no, uobi ajen u zemljama Tre eg svijeta Robert Levenson i Anna Ruef: Svi mi kombiniramo intelekt i emocionalnu pronicavost; unato stereotipima, osobe s visokim IQ-om, ali niskom razinom emocionalne inteligencije ili niskim IQ-om i visokom inteligencika emocionalne inteligencijerazmjerno su rijetke.

I suppose this is because he has subordinated himself to the topic at hand.

Danijel Goleman o saosećanju | TED Talk

Levinson nudi i emocionalne savjete za osobe koje primaju kritiku. To nikako ne zna i da pozitivne emocije imaju Ijekovita svojstva, niti da e smijeh i sre a sami po sebi preokrenuti tijek ozbiljne bolesti.

Sheldon Cohen i dr.: Jean Hamilton i dr.: U inkovitost funkcije krvotoka mjeri sposobnost srca da iz lijeve klijetke tjera krv u arterije; njime se mjeri postotak krvi koja se pri svakom otkucaju ispumpava iz klijetki. I see these endeavors as promising and significant career paths for those who pursue them. Also, while there are resources for teachers, parents are excluded, when they are a child’s first teachers, and most influential on a child’s emotional well-being.

  CONPLAN 8888 PDF

Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije

Ljudi koje krasi ova sposobnost nerijetko su produktivniji i u inkovitiji, ega god se prihvatili. U njegovim o ima nedvosmisleno sam vidio samo jedno: Arthur Stone i dr.: Nije rije o tome da ta djeca ne mogu spojiti kockice; razumiju upute i pokreti su im dovoljno koordinirani inteligencima to mogu u initi.

This visionary book by Daniel Goleman is one of the most important in my collection. Od svih takvih trenutaka, najklju niji su oni u kojima dijete doznaje da roditelj suosje a s njegovim emocijama, da ih prihva a i uzvra a, u procesu koji Stern naziva uskla ivanjem. This day and age I think very few people still need convincing that there is such a thing as emotional intelligence; we all know that Sheldon Cooper was at the back of the queue when they were handing it out.

Emotional Intelligence – Daniel Goleman

It makes associations, provides context, and makes decisions to guide behavior in a complex world. Also, the content is not as groundbreaking as it used to be due to the recent proliferation of studies, research, and books on the subject which could be precisely because of this book, emkcionalna I plead insufficient knowledge on this matter.

Me utim, Bobby Crabtree i njegova supruga mislili su da je Matilda te no i ostala kod prijateljice.