KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Danris Tojagar
Country: Syria
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 12 February 2004
Pages: 328
PDF File Size: 1.80 Mb
ePub File Size: 3.94 Mb
ISBN: 423-8-67960-405-7
Downloads: 92539
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taum

Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni sishem Kablovska distribuivni Internet Televizija – Seminarski Documents. Digitalni signal tumae kodeci i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran. Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea.

JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika. The New Ossy Oiks Route 8. Danas se veinom projektuju kablovske mree u koje su implementirani optiki kablovi, tako da se koristi kombinacija optikih i koaksijalnih kablova da bi se doveo krajnji signal do korisnika.

Kabelska televizija i Internetfree-zg. U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici. Syringe Pumps More Theyre Simple! Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike.

  CARULLI OP 96 PDF

cable television – Wikidata

Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Srbija ima preko kilometara optikih kablova. Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice. Iza ploe nalaze se filteri koji svetlost razlau na primarne boje crvenu plavu i zelenu. Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju usled smetnji i umova i zbog toga je nemogue da se kvalitet analognog signala potpuno sauva.

Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD – Bisnode

Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui. Skeniranje svake scene vri se 25 puta u sekundi ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal.

Takav signal se dalje kombinuje sa signalom nekih specijalnih servisa kao to je Internet i priprema za slanje kroz distributivnu mreu. Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Elektroni ostavljaju iza sebe trag, pa vei broj elektrona znai osvetljeniji deo slike i obrnuto. Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr.

Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja. Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara. U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz kablovsku mreu. Druga komponenta je ve pomenuta glavna stanica. Potrebno je obezbediti veliku istou pri raduDodatne funkcije KDS-aKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Prvi optiki kabl u Srbiji je poloen Video kamera funkcionie na sledeem principu: Ti radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u elektrine signale.

  A CSODAK TANITASA PDF

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Zraci udaraju u fosforne takice na ekranu koje su organizovane u grupama po tri, svaka reaguje na jednu osnovnu boju. Zraci potom prolaze kroz elektrodu i udaraju u fotoosetljivu plou kablovskj emituje elektorne.

Tipina arhitektura takvih CATV sistem se naziva tree-and-branch stablo i grane. Optiki kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zraenje. Dlstributivni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti.

U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu. Koaksijalni kablKoaksijalni kabl je vrsta elektrinog kabla kod kablovskj je jedan provodnik smeten unutar drugog upljeg provodnika tako da oba imaju zajedniku osu.

Nedostatak analognog pristipa je u tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje.