Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Arashigul Faugal
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 8 March 2018
Pages: 446
PDF File Size: 5.3 Mb
ePub File Size: 20.15 Mb
ISBN: 308-2-76209-212-1
Downloads: 51914
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dogar

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije. Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe Visoki predstavnik vodi skupno zunanjo in varnostno politiko Unije. Would you like to keep them? Doda se nov drugi pododstavek:. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti: Unija vzpostavi notranji trg.

Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti.

Ta naslov vsebuje naslednja poglavja:. OJ C Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Ne opravlja zakonodajne funkcije. Vsako podjetje ali oseba javnega ali zasebnega poyodba lahko Banko neposredno zaprosi za financiranje. Doda se nov odstavek:. Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Cilji dejavnosti Unije so: Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike.

  CASALGRANDE PADANA MARTE PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Need more search options? Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven. Vsak nacionalni parlament ima po dva glasova, razdeljena na osnovi nacionalnega parlamentarnega sistema.

Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost. Evropska centralna banka je pravna oseba. Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB.

Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko.

This site uses cookies to improve your browsing experience. Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Protokol o prehodu v tretjo fazo ekonomske in monetarne unije. Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Vstavi se nov peti del. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Sprejme se za dobo najmanj petih let. Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

  FM 17-95 CAVALRY OPERATIONS PDF

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Doda se nov odstavek: Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet. Posebni postopek iz drugega in tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete. Kadar Svet te ukrepe sprejema po posebnem zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.

Unija oblikuje politiko, da bi: